صحبت های مدیر پروژه ساختمانی فروغ

صحبت های مدیر پروژه ساختمانی فروغ آقای مهندس دانیال فولادی درباره پروژه تجاری اداری فروغ و روند اجرای آن .پروژه فروغ یکی از پروژه های ساختمانی از گروه ساختمانی هلدینگ فروغ تجارت سپید می باشد .

Sub-companies of Forogh Tejarat Sepid Holding.

location: No. 51, Mosla St. 9, Mashhad, Razavi, Khorasan

email: [email protected]

tel: 05133655700 05133666680

Contact US


Copyright, All right reserved