مدیریت هلدینگ فروغ تجارت سپید

صحبت های آقای مهندس مرنضی خجسته مدیرعامل محترم هلدینگ فروغ تجارت سپید و بنیان گذار گروه تولیدی و گروه ساختمانی فروغ همراه ما باشید

ناظر و مجری تاسیسات و آتش نشانی

صحبت های ناظر و مجری تاسیسات و آتش نشانی جناب آقای مهندس ساقی درباره پروژه تجاری و ادارای فروغ زیر مجموعه هلدینگ فروغ تجارت سپید

صحبت های مدیر پروژه ساختمانی فروغ

صحبت های مدیر پروژه ساختمانی فروغ آقای مهندس دانیال فولادی درباره پروژه تجاری اداری فروغ و روند اجرای آن .پروژه فروغ یکی از پروژه های ساختمانی از گروه ساختمانی هلدینگ فروغ تجارت سپید می باشد .

تصاویری از مراحل پروژه اداری تجاری فروغ

چند شات از پروژه در حال ساخت ساختمانی فروغ زیر مجموعه هلدینگ تجارت سپید

فارسی

روغن های سرخ کردنی ؛سویا ؛آفتابگردان لیامون

35.jpg ، 35.jpg ، 35.jpg